Omgevingswet implementatie

Foto:

De Omgevingswet in een notendop

een verschuiving naar uitnodigingsplanologie, integraal beleid, meer ruimte voor lokale afweging en snellere procedures. Deze wet biedt overzicht aan gemeenten, bedrijven en burgers in visies en regels voor de fysieke leefomgeving. De invoering van die wet is voor gemeenten een flinke opgave. Het is een cultuuromslag, een digitale transformatie en een introductie van nieuwe juridische instrumenten ineen. De omgevingswet gaat naar verwachting in per 1 januari 2023.

De Omgevingswet vereist een andere denk- en werkwijze. De voorbereidende stappen moeten voor de inwerkingtreding klaar zijn. Landelijk is hiervoor de routekaart met de minimale vereisten verschenen. Veel overheden, organisaties en bedrijven bereiden zich hierop voor. AXON ondersteunt als programmamanager diverse opdrachtgevers met de implementatie van de Omgevingswet in de organisatie. Ook ontwikkelt AXON deelproducten, zoals bijvoorbeeld de Omgevingsvisie of het Participatiebeleid. 

Quote: “We worden door deOmgevingswet uitgedaagd om met een frisse blik naar vaste patronen en werkwijzen te kijken: wat kan beter en slimmer? Het geeft nieuwe inspiratie voor een eigentijds gebruik en vormgeving van de steden, dorpen en landelijk gebied!”

1 januari 2023. Dat is nu de stip op de horizon. Onze vertrouwde Wro is dan geschiedenis. De Omgevingswet is onze nieuwe werkelijkheid. Deze datum komt snel dichterbij! Focus de komende tijd daarom vooral op wat op 1 januari minimaal klaar moet zijn en wat later kan. Een gefaseerde aanpak zorgt voor rust en overzicht.

Na 1 januari 2023 breekt een nieuwe fase aan om verder orde op zaken te stellen. Er is ruimte om verder te werken aan de niet-minimale vereisten, en ook om tussentijdse evaluaties van de nieuw ingerichte processen en werkwijzen uit te voeren. Het is raadzaam om als overheid nu alvast te inventariseren welke werkzaamheden na 1 januari 2023 verder opgepakt moeten worden en wat daarvoor nodig is. De 3 praktische voorbeelden:

  1. Omgevingsvisie: opstellen of updaten van een Omgevingsvisie
  2. Participatiebeleid: focus op een verantwoorde uitvoering van dit vastgestelde beleid (samenspel initiatiefnemer, overheid en omgeving)
  3. Evaluatie van werkwijzen en processen: werkt de intake- en omgevingstafel? Draagt het 1-loket principe bij aan de beoogde versnelling en verbetering van de plannen?

Hulp nodig bij deze opgave? Neem gerust contact op

Meer weten?

UITGELICHT

Implementatie Omgevingswet

Opdrachtgever: gemeente Smallingerland
Advisering: interim programmamanager implementatie Omgevingswet (2017-2018 en 2022 – heden)

Foto:

Recente projecten

Aanpak Omgevingsvisie Medemblik

Advisering: programmamanager implementatie Omgevingswet (2018)

Bekijk het

Laten we samen aan onze leefomgeving werken