Omgevingswet implementatie

Foto:

De Omgevingswet in een notendop

een verschuiving naar uitnodigingsplanologie, integraal beleid, meer ruimte voor lokale afweging en snellere procedures. Deze wet biedt overzicht aan gemeenten, bedrijven en burgers in visies en regels voor de fysieke leefomgeving. De invoering van die wet is voor gemeenten een flinke opgave. Het is een cultuuromslag, een digitale transformatie en een introductie van nieuwe juridische instrumenten ineen. De omgevingswet gaat naar verwachting in per 1 juli 2022.

De Omgevingswet vereist een andere denk- en werkwijze. De voorbereidende stappen moeten voor de inwerkingtreding klaar zijn. Landelijk is hiervoor de routekaart met de minimale vereisten verschenen. Veel overheden, organisaties en bedrijven bereiden zich hierop voor. AXON ondersteunt als programmamanager diverse opdrachtgevers met de implementatie van de Omgevingswet in de organisatie. Ook ontwikkelt AXON deelproducten, zoals bijvoorbeeld de Omgevingsvisie of het Participatiebeleid. 

Quote: “We worden door deOmgevingswet uitgedaagd om met een frisse blik naar vaste patronen en werkwijzen te kijken: wat kan beter en slimmer? Het geeft nieuwe inspiratie voor een eigentijds gebruik en vormgeving van de steden, dorpen en landelijk gebied!”

Meer weten?

UITGELICHT

Implementatie Omgevingswet

Opdrachtgever: gemeente Smallingerland
Advisering: interim programmamanager implementatie Omgevingswet (2017-2018)

Foto:

Recente projecten

Aanpak Omgevingsvisie Medemblik

Advisering: programmamanager implementatie Omgevingswet (2018)

Bekijk het

Laten we samen aan onze leefomgeving werken