Expertise

Foto: Ter Steege Bouw Vastgoed Apeldoorn

UITGELICHT

Omgevingswet 

De implementatie van de Omgevingswet is een enorme opgave. Een nieuwe wet die bestaande wetten bundelt en procedures eenvoudiger maakt. Dit vereist een nieuwe blik op onze leefomgeving en een verandering van werkwijzen. AXON Adviseurs helpt de overheden, het bedrijfsleven en de particulieren zich hierop voor te bereiden.

Lees meer

Omgevingsvisie

Rijk, provincies en gemeenten stellen ieder een omgevingsvisie op: een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie gaat over alle terreinen van de leefomgeving. Centraal staat de samenhang tussen thema’s zoals ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Lees meer

UITGELICHT

Bestemmingsplan

Vaak is voor een nieuwe gebiedsontwikkeling, zoals een nieuwe woonwijk of een reactieterrein vereist. Het bestemmingsplan is nodig voor de wijziging van de bestemming, bijvoorbeeld van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’. Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. Nadat de procedure is doorlopen en het plan door de gemeenteraad is vastgesteld, is er een bouwtitel. Dit betekent dat de bestemming in overeenstemming is met het beoogde nieuwe gebruik. Nu kan een omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen of het bedrijf worden aangevraagd. 

Lees meer

Ruimtelijke onderbouwing 

De gemeente vraagt om de aanlevering van een ruimtelijke onderbouwing voor een bouwproject, zoals woningbouw of de bouw van een bedrijfspand. De ruimtelijke onderbouwing is nodig voor het aanvragen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan.

Lees meer

UITGELICHT

CPO

Meestal worden woningbouwlocaties voor CPO projecten door gemeenten, projectontwikkelaars of particulieren beschikbaar gesteld. Via de gemeente of het internet kun je vaak ook al veel informatie vinden. In sommige gevallen kun je je al inschrijven als belangstellende voor een project. Heb je zelf een mooie locatie op het oog? Raadpleeg altijd eerst de gemeente of die locatie mag worden bebouwd met een CPO en wat de randvoorwaarden zijn. Dit kan bijvoorbeeld via het indienen van een principeverzoek.

Lees meer

Laten we samen aan onze leefomgeving werken