Aanpak omgevingsvisie Medemblik

Foto:

De gemeente Medemblik wil starten met het opstellen van een omgevingsvisie. Samen met de gemeente heeft AXON een Plan van Aanpak opgesteld. Onderdeel van dit Plan van Aanpak is een participatiestrategie. Deze strategie bevat de hoofdkeuzes voor de mate waarin en hoe inwoners, organisaties en gebiedspartners bij het proces worden betrokken.

Meer weten?

Laten we samen aan onze leefomgeving werken