Omgevingsvisie

Foto:

Rijk, provincies en gemeenten stellen ieder een omgevingsvisie op:

Een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie gaat over alle terreinen van de leefomgeving. Centraal staat de samenhang tussen thema’s zoals ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Verhalend en inspirerend
Elke Omgevingsvisie is anders. Gelukkig maar. Dat geeft aan dat Omgevingsvisies ieder hun ‘eigen verhaal’ vertellen, passend bij de lokale inzichten en de werkwijzen. De visie moet inspireren en een helder toekomstbeeld van de fysieke leefomgeving geven. Hier hoort een aanpak bij, met bijzondere aandacht voor:

– de herkenning en waardering van lokale kernkwaliteiten;
– een heldere weergave van de beoogde beheer- en ontwikkeldoelen voor de fysieke leefomgeving;
– het samenbrengen van en de dialoog met de samenleving via energieke en laagdrempelige methoden.

Quote: “De Omgevingsvisie is dé aanjager voor het in gang zetten van de veranderopgave”

AXON heeft zowel ervaring met het opstellen van visies, als met de projectleiding van Omgevingsvisies bij diverse overheden. De uitdagingen liggen vaak op deze onderdelen van het proces:

  1. Participatie: hoe doorlopen we een transparant en efficiënt participatieproces met de inwoners?
  2. Hoe hakken we een knoop door bij lastige beleidskeuzes?
  3. Hoe houden we het proces behapbaar (doorlooptijd) gezien de zeer omvangrijke scope van de omgevingsvisie?

Meer weten of benieuwd naar meer voorbeelden? Neem gerust contact op.

Meer weten?

Recente projecten

Omgevingsvisie Smallingerland
2040

  • Advisering: projectleider
  • Opdrachtgever: gemeente Smallingerland
Bekijk het

Aanpak Omgevingsvisie Medemblik

  • Advisering: ondersteuning Aanpak Omgevingsvisie
  • Opdrachtgever: gemeente Medemblik
Bekijk het

Laten we samen aan onze leefomgeving werken