Bestemmingsplannen

Foto:

Bestemmingsplan

De gemeente vraagt of je een bestemmingsplan voor jouw project, zoals een woningbouwproject of een bedrijf, kunt aanleveren. Het bestemmingsplan is nodig voor de wijziging van de bestemming, bijvoorbeeld van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’. Nadat de procedure is doorlopen en het plan door de gemeenteraad is vastgesteld, beschik je over een bouwtitel. Dit betekent dat de bestemming in overeenstemming is met het beoogde nieuwe gebruik. Nu kun je een omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen of het bedrijf aanvragen.

Meer weten?

Laten we samen aan onze leefomgeving werken