Bestemmingsplannen

Foto:

Bestemmingsplan

De gemeente vraagt of je een bestemmingsplan voor jouw project, zoals een woningbouwproject of een bedrijf, kunt aanleveren. Het bestemmingsplan is nodig voor de wijziging van de bestemming, bijvoorbeeld van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’. Nadat de procedure is doorlopen en het plan door de gemeenteraad is vastgesteld, beschik je over een bouwtitel. Dit betekent dat de bestemming in overeenstemming is met het beoogde nieuwe gebruik. Nu kun je een omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen of het bedrijf aanvragen.

Naarmate de datum van inwerkingstreding van de Omgevingswet in zicht komt, zullen gemeenten het instrument ‘bestemmingsplan’ niet meer inzetten om nieuwe ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken. Na deze datum vervalt het instrument bestemmingsplan. De enige mogelijkheid is nog wel om het ontwerpbestemmingsplan voor de datum van inwerkingtreding ter visie te leggen. Informeer daarom tijdig bij uw gemeente via welke ruimtelijke procedure uw initiatief mogelijk kan worden gemaakt.

Hulp nodig? Neem gerust contact op.

Meer weten?

Laten we samen aan onze leefomgeving werken