Ruimtelijke
onderbouwing

Foto:

De gemeente vraagt of je een ruimtelijke onderbouwing voor jouw project,

Zoals een woningbouwproject of een bedrijf, kunt aanleveren. De ruimtelijke onderbouwing is nodig voor het aanvragen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan.

Wat is een ruimtelijke onderbouwing?
Een ruimtelijke onderbouwing bevat een beschrijving van de uitvoerbaarheid van een gewenste ruimtelijke ontwikkeling. De onderbouwing heeft een stedenbouwkundige, planologische, (milieu)technische en economische component. Bij de milieutechnische component wordt gekeken naar: onder andere bodem, geluid, trilling, geur, gevaar, archeologie en cultuurhistorie, licht, luchtkwaliteit, ecologie en water. Voor deze aspecten kan een onderzoek van een gespecialiseerd bedrijf nodig zijn.

AXON verzorgt vakkundige ruimtelijke onderbouwingen, afgestemd op de lokale vereisten van de betreffende gemeente. Er zijn korte lijnen met de diverse onderzoeksbureaus en waterschappen, waardoor de benodigde onderzoeken tijdig worden uitgevoerd en de afstemming vooraf is geborgd.

Meer weten?

Laten we samen aan onze leefomgeving werken