Ruimtelijke
onderbouwing

Foto:

De gemeente vraagt of je een ruimtelijke onderbouwing voor jouw project,

Zoals een woningbouwproject of een bedrijf, kunt aanleveren. De ruimtelijke onderbouwing is nodig voor het aanvragen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan.

Wat is een ruimtelijke onderbouwing?
Een ruimtelijke onderbouwing bevat een beschrijving van de uitvoerbaarheid van een gewenste ruimtelijke ontwikkeling. De onderbouwing heeft een stedenbouwkundige, planologische, (milieu)technische en economische component. Bij de milieutechnische component wordt gekeken naar: onder andere bodem, geluid, trilling, geur, gevaar, archeologie en cultuurhistorie, licht, luchtkwaliteit, ecologie en water. Voor deze aspecten kan een onderzoek van een gespecialiseerd bedrijf nodig zijn.

AXON verzorgt vakkundige onderbouwingen, afgestemd op de lokale vereisten van de betreffende gemeente. Er zijn korte lijnen met de diverse onderzoeksbureaus en waterschappen, waardoor de benodigde onderzoeken tijdig worden uitgevoerd en de afstemming vooraf is geborgd.

De ruimtelijke onderbouwing is nodig wanneer door middel van een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bestemmingsplan (of straks van het tijdelijke omgevingsplan wanneer er sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit). Wordt de aanvraag voor 1 januari 2023 ingediend, dan gelden de procedureregels van de Wabo. Daarna gelden de procedureregels van de Omgevingswet. Deze nieuwe procedure is sneller dan de huidige procedure. Informeer tijdig bij uw gemeente via welke procedure uw initiatief mogelijk kan worden gemaakt.

Bent u initiatiefnemer (particulier of zakelijk) van een mooi project? AXON verzorgt graag deze onderbouwing, de benodigde onderzoeken en de benodigde participatie met de buurt.

Meer weten? Neem gerust contact op.

Meer weten?

Laten we samen aan onze leefomgeving werken