Een goede aansturing van processen en projecten is vaak de belangrijkste sleutel voor succes

Fysieke leefomgeving

Ons brede werkveld is de fysieke leefomgeving. Ons specialisme is strategisch proces- en projectmanagement voor beleid en ontwikkelingen in zowel het stedelijke als landelijke gebied. Wij zijn de verbindende schakel tussen bestuur, ambtelijke organisatie, burgers en initiatiefnemers. Project- en procesmanagement vraagt om gericht plannen en organiseren, in combinatie met een goede communicatie. Om dit te bereiken gaan wij graag de bestuurlijke dialoog aan, schakelen wij kennis in via tijdelijke netwerken én brengen wij gebiedspartners, zoals provincies, gemeenten, waterschappen, ondernemers en sleutelpersonen met elkaar in verbinding.

Visie en beleid

Wij gaan graag aan de slag met complexe en strategische vraagstukken op lokaal, gemeentelijk of regionaal niveau. Het ontwikkelen van strategische visies en beleidsdocumenten voor overheden behoort tot ons werkveld.

samenbrengen en begeleiden van partijen en initiatiefnemers

Omgevingswet

Veel gemeenten bereiden zich voor op de komst van de Omgevingswet. AXON biedt bij diverse gemeenten ondersteuning bij dit proces, bijvoorbeeld in de rol van (tijdelijke) projectleider of als ondersteuning van de gemeentelijke projectleider (Strippenkaart-model).   

Ruimtelijke besluiten
U kunt ons inschakelen voor het vervaardigen van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing voor uw bouwproject, zoals een of meerdere woningen of een nieuw bedrijf.

Locatiestudies

Wilt u weten op welke locatie uw plan, zoals een nieuwe school of bedrijventerrein, het beste kan worden gerealiseerd? Een locatiestudie biedt een helder en transparant afwegingskader om samen de juiste afwegingen en keuzes te maken. 

Wij begeleiden bouwgroepen van idee naar droomwoning.

Tijdelijke inhuur / interim

Tijdelijke ondersteuning of expertise nodig? Wij ondersteunen u graag bij ziekte, tijdelijke drukte of wanneer voor bepaalde klussen in uw team specifieke kennis of vaardigheden gewenst zijn. Voorbeeld: senior beleidsmedewerker Ruimte, teamleider ruimte en ontwikkeling, projectleider Implementatie Omgevingswet.    

Participatie inwoners

Gemeentelijke organisatie gaan steeds vaker aan de slag met omgevingsgericht werken, waarbij participatie een belangrijke rol speelt. Maar hoe pak je dit nu aan? Hoe voorkom je dat inwoners te laat bij projecten worden betrokken, zich niet gehoord voelen (ondanks alle georganiseerde avonden) of verwachtingen van participatie niet overeenkomen? Het is belangrijk om hierover in een zeer vroeg stadium na te denken en afstemming te zoeken met het college en de raad. Belangrijke vragen zijn: Kennen we alle belangen van de betrokken partijen? Wanneer en waarover mogen inwoners meepraten: is het belangrijk dat ze al bij de locatiekeuze worden betrokken of mogen ze alleen meepraten over de inrichting van de ontwikkeling?. Een goed doordacht stappenplan, waarbij in een vroeg stadium de belanghebbenden, de belangen en de mate van invloed breed zijn verkend, is vaak de belangrijkste sleutel voor succes. Wij gaan graag samen met u de dialoog aan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.