Een goede aansturing van processen en projecten is vaak de belangrijkste sleutel voor succes

Breed werkveld

Ons brede werkveld is de ruimtelijke ordening. Ons specialisme is proces- en projectmanagement voor beleid en ontwikkelingen in zowel het stedelijke als landelijke gebied. Wij zijn de verbindende schakel tussen bestuur, ambtelijke organisatie, burgers en initiatiefnemers. Project- en procesmanagement vraagt om gericht plannen en organiseren, in combinatie met een goede communicatie. Om dit te bereiken gaan wij graag de bestuurlijke dialoog aan, schakelen wij kennis in via tijdelijke netwerken én brengen wij gebiedspartners, zoals provincies, gemeenten, waterschappen, ondernemers en sleutelpersonen met elkaar in verbinding.

Visie en beleid

Wij gaan graag aan de slag met complexe en strategische vraagstukken op lokaal, gemeentelijk of regionaal niveau. Het ontwikkelen van beleidsdocumenten en strategische visies voor overheden behoort tot ons werkveld.

samenbrengen en begeleiden van partijen en initiatiefnemers

Omgevingswet

Veel gemeenten bereiden zich voor op de komst van de Omgevingswet. AXON biedt bij diverse gemeenten ondersteuning bij dit proces, bijvoorbeeld in de rol van (tijdelijke) projectleider of als ondersteuning van de gemeentelijke projectleider (Strippenkaart-model).   

Ruimtelijke besluiten
U kunt ons inschakelen voor het vervaardigen van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing voor uw bouwproject, zoals een of meerdere woningen of een nieuw bedrijf.

Locatiestudies

Wilt u weten op welke locatie uw plan, zoals een nieuwe school of bedrijventerrein, het beste kan worden gerealiseerd? Een locatiestudie biedt een helder en transparant afwegingskader om samen de juiste afwegingen en keuzes te maken. 

Wij begeleiden bouwgroepen van idee naar droomwoning.

Tijdelijke inhuur / interim

Tijdelijke ondersteuning of expertise nodig? Wij ondersteunen u graag bij ziekte, tijdelijke drukte of wanneer voor bepaalde klussen in uw team specifieke kennis of vaardigheden gewenst zijn. Voorbeeld: senior beleidsmedewerker Ruimte, teamleider ruimte en ontwikkeling, projectleider Implementatie Omgevingswet.    

Communicatie en participatie

Gaat u gekanteld werken of wilt u omgevingsgericht werken? Een goede aansturing van processen en projecten is vaak de belangrijkste sleutel voor succes. Overzicht, daadkracht en vakkennis zijn daarbij onmisbare factoren. Wij gaan graag samen met u de dialoog aan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.