Visie woningbouw
op maat

Foto:

Samen met de gemeente Nunspeet en de gemeente Elburg is een aanpak ontwikkeld om de zogenoemde ‘overprogrammering’ in de woningbouw op te lossen. De bestaande ‘harde plancapaciteit’ sloot niet meer aan op de woningbehoefte. Diverse (binnenstedelijke) locaties vragen om invulling. Het hoge aantal woningen in harde plancapaciteit belemmert de uitvoering van ‘zachte plannen’. Harde plancapaciteit is vastgelegd in ruimtelijke plannen en heeft daarmee een (directe) bouwtitel. Zachte plancapaciteit heeft geen juridische status. Om de komende jaren ook de wenselijke zachte plancapaciteit te kunnen realiseren, heeft AXON een visie met bijbehorende aanpak voor dit probleem opgesteld.  

Meer weten?

Laten we samen aan onze leefomgeving werken