Visie functieverandering Nunspeet

Foto:

Na circa 15 jaar met de huidige beleidsregels voor functieverandering in het landelijk gebied te hebben gewerkt, heeft de gemeenteraad van Nunspeet gevraagd om het beleid en de regels voor functieverandering te evalueren en een actualisering / herijking door te voeren. De actuele ontwikkelingen en de toekomstperspectieven in het landelijk gebied vragen om een passende regeling. AXON Adviseurs heeft de Visie functieverandering in het buitengebied opgesteld. De visie is door de gemeenteraad vastgesteld.

Meer weten?

Laten we samen aan onze leefomgeving werken