De ODS De Trime, CBS De Paedwizer en de gemeente Opsterland willen in 2020 in Beetsterzwaag een brede school realiseren. De brede school maakt deel uit van het project ‘Kansen voor Beetsterzwaag’, waarbij het dorp en de ambities centraal staan. Het doel is dat voor de brede school en de achterblijvende locaties een oplossing wordt gevonden die het beste bij het dorp aansluit en die de kansen en mogelijkheden voor de leefbaarheid in Beetsterzwaag optimaal benut. AXON Adviseurs is door de gemeente Opsterland gevraagd om in samenwerking met de betrokken scholen een locatiestudie voor de brede school uit te voeren. Na een voortraject met inwoners heeft de gemeenteraad besloten om de school op het oefenterrein van de voetbalvelden te realiseren. Deze locatie kwam ook in de haalbaarheidsstudie als meest geschikte uit de bus.

Lees meer