Omgevingsvisie Smallingerland – Gemeente Smallingerland

Hoe ziet het leven er in de gemeente Smallingerland over 10 of 20 jaar uit? Rijden we in elektrische auto’s? Wonen we in energieneutrale woningen? Hebben onze ouderen en jongeren ook goede en betaalbare huisvesting en zorg? Kunnen we genieten van onze mooie natuur met voldoende biodiversiteit? Allemaal vragen die een plek krijgen in de Omgevingsvisie. De visie wordt via het proces van co-creatie opgesteld: inwoners mogen intensief meepraten AXON Adviseurs verzorgt de projectleiding. In november 2018 hebben we een geslaagde startbijeenkomst in De Lawei georganiseerd. Met een mooie opkomst: 100 inwoners. Bekijk hier een impressie van de avond.