Omgevingswet

Omgevingswet
Veel gemeenten bereiden zich voor op de komst van de Omgevingswet. AXON biedt bij diverse gemeenten ondersteuning bij dit proces, bijvoorbeeld in de rol van (tijdelijke) projectleider of als ondersteuning van de gemeentelijke projectleider (Strippenkaart-model).

Ruimtelijke besluiten
U kunt ons inschakelen voor het vervaardigen van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing voor uw bouwproject, zoals een of meerdere woningen of een nieuw bedrijf.